AB Akademiet

Arrangementsinformasjon

Fotballakademi for 5, 6, 7, og 8. klasse, 2 ganger pr. uke

Restriksjoner

Oppsigelsesfrist 2 mnd.